Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 5:te delen. 120. Diclytra [Dielytra] formosa (Trädgårds-lyran) [Songs and Ditties at the Pianoforte. 5th Part. 120. Diclytra [Dielytra] formosa (The Western, wild or Pacific bleeding heart)]

Print
  • Year of composition: Ca 1868 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Thekla Knös (1815-1880)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1600
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

Adagio F major 4/4 (C)


Work comment

The book includes: 103. Erik Gustaf Geijer [sic], 104. "Hvar är mitt hem?", 105. A [sic] une femme, 106. Tröstung, 107. Till Enkefru Anna E. Geijer, 108. Hon hvarken hör eller ser, 109. Tvekan, 110. Vid barnens aftonbön, 111. Efter läsningen af en tendensdikt, 112. Till godheten, 113. Tidigt om morgonen, 114. En qvinna vid sitt arbete, 115. Nattviolen, 116. Naturbetraktelse, 117. Uplandsflickan, 118. Sagan, 119. Tillegnan till en vän, 120. Diclythra Formosa (Trädgårdslyran), 121. Efter solnedgången, 122. Mognadt förstånd, 123. Förtröstan, 124. Der schlummernde Amor, 125. Önskan i salongen, 126. Visiter, 127. Aftonstämning, 128. Reminiscens

The flower mentioned in this song title can be found in various forms in different encyclopedias, e.g., 'Dielytra', 'Diclytra', 'Dicentra' and 'Diclythra' [Formosa], as well as Western, wild or Pacific bleeding heart


Libretto/text

[1.] Vackra, lilla blomster! bild
Af ett såradt, slutet hjerta! 

[2.] Solens blick, så varm, så rik,
Under gör på våra ängar 

[3.] Selma! håll ej du med tvång
Känslan stängd inom ditt hjerta