Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 6:te delen. Ur Fänrik Ståls sägner af J. L. Runeberg. 138. Den döende krigaren [Songs and Ditties at the Pianoforte. 6th Part. F From The Tales of Ensign Stål by J. L. Runeberg. 138. The dying warrior/soldier]

Print
  • Year of composition: Ca 1856 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1601
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

Med stilla och varmt uttryck [With tranquil and warm expression] A major 2/4

(Instruction according to the printed music: When performing these songs from Fänrik Ståls Sägner [The Tales of Ensign Stål] the singer is free to, following the content of the lyrics, decide on tempo and dynamics, etc.)


Work comment

The book includes: 129. Vårt land, 130. Fänrik Stål, 131. Ur 'Molnets broder' "Nu är åsen i min stuga bruten", 132. Ur 'Molnets broder' "Ej med klagan skall ditt minne firas", 133. Veteranen, 134. Löjtnant Zidén, 135. Torpflickan, 136. Sven Dufva, 137. Von Konow och hans korporal [sic], 138. Den döende krigaren, 139. Otto von Fieandt, 140. De två dragonerne, 141. Sandels, 142. Döbeln vid Jutas, 143. Fältmarskalken, 144. Gamle Hurtig, 145. Kulneff


Libretto/text

[1.] Försvunnen var en blodig dag,
Det var på Lemos strand 

[2.] Vid brädden af den dunkla våg,
Som skådat dagens strid 

[3.] Ej kom en vän, som kunde få
Hans sista afskedsord 

[4.] Hans öga lyftes opp ibland,
Fast slocknande och matt