Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 7:de och 8:de delen. 149. Segelsång [Songs and Ditties at the Pianoforte. 7th and 8th part. 149. Sailing song]

Print
  • Year of composition: Ca 1868 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon).
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Elias Sehlstedt (1808-1874)
  • Duration: Approx. 5-10 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1627
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

Allegro G major - C major - G major 12/8 - 4/4 (C) - 12/8


Work comment

The book includes: 146. Reseintryck på isen mellan Sandhamn och Stockholm, 147. Lifvets saga, 148. Vår-rim, 149. Segelsång, 150. Bostället, 151. Den gamle lotsen, 152. Våren kommer, 153. Min förtröstan, 154. Skaldekonsten, 155. Vinterfärd från Stockholm till Sandhamn, 156. Resan, 157. Neckrosen, 158. Den första lärkan, 159. + 160. Karin Månsdotters vaggvisa för Erik XIV, 161. Sylvias visa, 162. Det sägs, 163. Hvar?, 164. Spinnvisa, 165. Ensamhet, 166. Barnatro, 167. Vårdagsgryning, 168. Källsökaren, 169. Flyktingen, 170. Sken och ljus, 171. På afstånd, 172. Furien och engeln, 173. Sågqvarnen, 174. Vissna blommor, 175. Sagorna, 176. Regnbågen, 177. Midsommarnatt, 178. På nattlig is, 179. På sveden, 180. Klostergården, 181. Aprilnarri, 182. Fosterländsk sång, 183. Vallhjons sång, 184. Mitt läseri, 185. Helsningssång, 186. "Tyst, låts om ingenting", 187. Venez, mon enfant, 188. Tonen, 189. I barndomshemmets trädgård, 190. Min mammas förklädsband


Libretto/text

Kula I, lilla vind! Knuffa på, lilla våg!