Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 7:de och 8:de delen. 154. Skaldekonsten [Songs and Ditties at the Pianoforte. 7th and 8th part. 154. (approx.) The (writing of) poetry]

Print
  • Year of composition: Ca 1868 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon).
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Elias Sehlstedt (1808-1874)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1627
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

Tempo rubato e con molto espressione E major 4/4 (C)


Work comment

The book includes: 146. Reseintryck på isen mellan Sandhamn och Stockholm, 147. Lifvets saga, 148. Vår-rim, 149. Segelsång, 150. Bostället, 151. Den gamle lotsen, 152. Våren kommer, 153. Min förtröstan, 154. Skaldekonsten, 155. Vinterfärd från Stockholm till Sandhamn, 156. Resan, 157. Neckrosen, 158. Den första lärkan, 159. + 160. Karin Månsdotters vaggvisa för Erik XIV, 161. Sylvias visa, 162. Det sägs, 163. Hvar?, 164. Spinnvisa, 165. Ensamhet, 166. Barnatro, 167. Vårdagsgryning, 168. Källsökaren, 169. Flyktingen, 170. Sken och ljus, 171. På afstånd, 172. Furien och engeln, 173. Sågqvarnen, 174. Vissna blommor, 175. Sagorna, 176. Regnbågen, 177. Midsommarnatt, 178. På nattlig is, 179. På sveden, 180. Klostergården, 181. Aprilnarri, 182. Fosterländsk sång, 183. Vallhjons sång, 184. Mitt läseri, 185. Helsningssång, 186. "Tyst, låts om ingenting", 187. Venez, mon enfant, 188. Tonen, 189. I barndomshemmets trädgård, 190. Min mammas förklädsband


Libretto/text

[1.] Man frågat mig, hur' det går till att dikta

[2.] Att vara inspirerad hör till saken

[3.] Med snabba steg du golfvets tiljor mäter

[4.] Bläck får ej fattas, dito spetsigt skurna

[5.] I "etherns ljushaf" bör du flitigt bada

[6.] Låt se'n ditt opus ut i verlden löpa