Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 7:de och 8:de delen. 163. Hvar? Blad på Disas graf [Songs and Ditties at the Pianoforte. 7th and 8th part. 163. Where? Leaves on Disa's grave]

Print
  • Year of composition: Ca 1871-1872 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon).
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: C. W. Böttiger [referring to Carl Wilhelm Böttiger (1807-1878)]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1627
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

Andante E-flat minor 2/4


Work comment

Disa [Böttiger, née Tegnér (1813-1866)] was Böttiger's wife.

The book includes: 146. Reseintryck på isen mellan Sandhamn och Stockholm, 147. Lifvets saga, 148. Vår-rim, 149. Segelsång, 150. Bostället, 151. Den gamle lotsen, 152. Våren kommer, 153. Min förtröstan, 154. Skaldekonsten, 155. Vinterfärd från Stockholm till Sandhamn, 156. Resan, 157. Neckrosen, 158. Den första lärkan, 159. + 160. Karin Månsdotters vaggvisa för Erik XIV, 161. Sylvias visa, 162. Det sägs, 163. Hvar?, 164. Spinnvisa, 165. Ensamhet, 166. Barnatro, 167. Vårdagsgryning, 168. Källsökaren, 169. Flyktingen, 170. Sken och ljus, 171. På afstånd, 172. Furien och engeln, 173. Sågqvarnen, 174. Vissna blommor, 175. Sagorna, 176. Regnbågen, 177. Midsommarnatt, 178. På nattlig is, 179. På sveden, 180. Klostergården, 181. Aprilnarri, 182. Fosterländsk sång, 183. Vallhjons sång, 184. Mitt läseri, 185. Helsningssång, 186. "Tyst, låts om ingenting", 187. Venez, mon enfant, 188. Tonen, 189. I barndomshemmets trädgård, 190. Min mammas förklädsband


Libretto/text

[1.] Hvar, o hvar på de rullande verldarnes klot

[2.] Här på jorden min ande från morgon till qväll

[3.] Så min frågande ande får aldrig ett svar