Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 7:de och 8:de delen. 174. Vissna blommor [Songs and Ditties at the Pianoforte. 7th and 8th part. 174. Faded flowers]

Print
  • Year of composition: Ca 1871-1872 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon).
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: E. Bäckström [most likely referring to Edvard Bäckström (1841-1886)]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1627
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

Larghetto F major 4/4 (C)


Work comment

The book includes: 146. Reseintryck på isen mellan Sandhamn och Stockholm, 147. Lifvets saga, 148. Vår-rim, 149. Segelsång, 150. Bostället, 151. Den gamle lotsen, 152. Våren kommer, 153. Min förtröstan, 154. Skaldekonsten, 155. Vinterfärd från Stockholm till Sandhamn, 156. Resan, 157. Neckrosen, 158. Den första lärkan, 159. + 160. Karin Månsdotters vaggvisa för Erik XIV, 161. Sylvias visa, 162. Det sägs, 163. Hvar?, 164. Spinnvisa, 165. Ensamhet, 166. Barnatro, 167. Vårdagsgryning, 168. Källsökaren, 169. Flyktingen, 170. Sken och ljus, 171. På afstånd, 172. Furien och engeln, 173. Sågqvarnen, 174. Vissna blommor, 175. Sagorna, 176. Regnbågen, 177. Midsommarnatt, 178. På nattlig is, 179. På sveden, 180. Klostergården, 181. Aprilnarri, 182. Fosterländsk sång, 183. Vallhjons sång, 184. Mitt läseri, 185. Helsningssång, 186. "Tyst, låts om ingenting", 187. Venez, mon enfant, 188. Tonen, 189. I barndomshemmets trädgård, 190. Min mammas förklädsband


Libretto/text

[1.] De blommor, jag vågat ge,
Hon sänder tillbaka 

[2.] Mitt hjerta jag gaf också
En vårdag, och tänkte 

[3.] Men blommornas lif ju far
När frosten dem smärtat