Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 7:de och 8:de delen. 188. Tonen [Songs and Ditties at the Pianoforte. 7th and 8th part. 188. The tone]

Print
  • Year of composition: Ca 1871-1872 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon).
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1627
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

(Tempo mark missing) F-sharp minor 2/4


Work comment

The book includes: 146. Reseintryck på isen mellan Sandhamn och Stockholm, 147. Lifvets saga, 148. Vår-rim, 149. Segelsång, 150. Bostället, 151. Den gamle lotsen, 152. Våren kommer, 153. Min förtröstan, 154. Skaldekonsten, 155. Vinterfärd från Stockholm till Sandhamn, 156. Resan, 157. Neckrosen, 158. Den första lärkan, 159. + 160. Karin Månsdotters vaggvisa för Erik XIV, 161. Sylvias visa, 162. Det sägs, 163. Hvar?, 164. Spinnvisa, 165. Ensamhet, 166. Barnatro, 167. Vårdagsgryning, 168. Källsökaren, 169. Flyktingen, 170. Sken och ljus, 171. På afstånd, 172. Furien och engeln, 173. Sågqvarnen, 174. Vissna blommor, 175. Sagorna, 176. Regnbågen, 177. Midsommarnatt, 178. På nattlig is, 179. På sveden, 180. Klostergården, 181. Aprilnarri, 182. Fosterländsk sång, 183. Vallhjons sång, 184. Mitt läseri, 185. Helsningssång, 186. "Tyst, låts om ingenting", 187. Venez, mon enfant, 188. Tonen, 189. I barndomshemmets trädgård, 190. Min mammas förklädsband


Libretto/text

[1.] I skogen smågutten gik dagen lang

[2.] Gutten en flöjte af selje skar

[3.] Tonen, den hisked og nævnte sig

[4.] Tidt, når han sov, den til ham smög

[5.] Vilde den fange og vågned brat

[6.] "Herre, min Gud, tag mig derind"

[7.] Herren, han svared: "der er din ven"