Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 7:de och 8:de delen. 190. Min mammas förklädsband [Songs and Ditties at the Pianoforte. 7th and 8th part. 190. My mother's apron straps]

Print
  • Year of composition: Ca 1871-1872 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon).
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Olof Stig [pen name of Oscar Stackelberg (1824-1888)]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1627
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

(Tempo mark missing) C major 2/4


Work comment

The book includes: 146. Reseintryck på isen mellan Sandhamn och Stockholm, 147. Lifvets saga, 148. Vår-rim, 149. Segelsång, 150. Bostället, 151. Den gamle lotsen, 152. Våren kommer, 153. Min förtröstan, 154. Skaldekonsten, 155. Vinterfärd från Stockholm till Sandhamn, 156. Resan, 157. Neckrosen, 158. Den första lärkan, 159. + 160. Karin Månsdotters vaggvisa för Erik XIV, 161. Sylvias visa, 162. Det sägs, 163. Hvar?, 164. Spinnvisa, 165. Ensamhet, 166. Barnatro, 167. Vårdagsgryning, 168. Källsökaren, 169. Flyktingen, 170. Sken och ljus, 171. På afstånd, 172. Furien och engeln, 173. Sågqvarnen, 174. Vissna blommor, 175. Sagorna, 176. Regnbågen, 177. Midsommarnatt, 178. På nattlig is, 179. På sveden, 180. Klostergården, 181. Aprilnarri, 182. Fosterländsk sång, 183. Vallhjons sång, 184. Mitt läseri, 185. Helsningssång, 186. "Tyst, låts om ingenting", 187. Venez, mon enfant, 188. Tonen, 189. I barndomshemmets trädgård, 190. Min mammas förklädsband


Libretto/text

[1.] Jag ser mig sjelf en liten en
Med svartsjuk efterhängsenhet 

[2.] Men bäst i sysslorna hon gick
Hon stannade och såg sig om

[3.] Och in i senaste minut
Jag höll deri så envist fast 

[4.] Jag fäst dig, möderneklenod
Som hederstecken på mitt bröst