Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. Efterlemnade Sånger. [209]. Afskedssång [Songs and Ditties at the Pianoforte. Songs Left Behind. [209]. Farewell song] ('Det är i dag för sista gången')

Print
  • Year of composition: 1866
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: A. F. Lindblad
  • Dedication: 'Written for Mina Gelhaar for her last performance at Kungliga Stora Teatern on 31 July 1866.
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1583

Location for score and part material

The book is available for free download from the website of the Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

(Tempo mark missing) C major 3/4


Work comment

Mina Gelhaar refers to Swedish opera singer, soprano Vilhelmina Gelhaar (1837-1923)

The book includes: [191]. "Sie haben heut Abend Gesellschaft", [192]. "Wie kannst du ruhig schlafen", [193]. "So hast du ganz und gar vergessen", [194]. "Ja, du bist elend, unch ich grolle nicht", [195]. "Wir haben viel für einander gefühlt", [196]. "Lieb Liebchen, leg's Händchen auf's Herze mein, [197]. "Morgens steh' ich auf und frage", [198]. "Still ist die Nacht", [199]. Der Asra, [200]. Fader vår, [201]. Vattenliljan, [202]. Moll och Dur, [203]. Ett sommarhem, [204]. Postscriptum till Thekla, [205]. Svar på "Palinodia" och fortsättning af grälet, [206]. Till Lotten, [207]. Till Fru Sophie d'Ailly, [208]. Till Grefvinnan Mathilde de la Gardie, [209]. Afskedssång ("Det är i dag för sista gången"), [210]. Fridshelsning, [211]. Min försterträdgård, [212]. Den 16 September 1877, [213]. Under sjukdom, [214]. Den 1 Februari 1878, [215]. Sista visan


Libretto/text

[1.] Det är i dag för sista gången
Min svaga stämma ljuder här

[2.] Det rum jag lemnar snart skall fyllas,
Ty så var alltid verldens gång

[3.] Och när som framgent mera lyckadt
De roller ges, som jag har spelt