Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. Efterlemnade Sånger. [214]. Den 1 Februari 1878 [Songs and Ditties at the Pianoforte. Songs Left Behind. [214]. 1st February, 1878]

Print
  • Year of composition: 1878
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Urban [von Feilitzen (1834-1913)]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1583

Location for score and part material

The book is available for free download from the website of the Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andante F major 2/4


Work comment

The book includes: [191]. "Sie haben heut Abend Gesellschaft", [192]. "Wie kannst du ruhig schlafen", [193]. "So hast du ganz und gar vergessen", [194]. "Ja, du bist elend, unch ich grolle nicht", [195]. "Wir haben viel für einander gefühlt", [196]. "Lieb Liebchen, leg's Händchen auf's Herze mein, [197]. "Morgens steh' ich auf und frage", [198]. "Still ist die Nacht", [199]. Der Asra, [200]. Fader vår, [201]. Vattenliljan, [202]. Moll och Dur, [203]. Ett sommarhem, [204]. Postscriptum till Thekla, [205]. Svar på "Palinodia" och fortsättning af grälet, [206]. Till Lotten, [207]. Till Fru Sophie d'Ailly, [208]. Till Grefvinnan Mathilde de la Gardie, [209]. Afskedssång ("Det är i dag för sista gången"), [210]. Fridshelsning, [211]. Min försterträdgård, [212]. Den 16 September 1877, [213]. Under sjukdom, [214]. Den 1 Februari 1878, [215]. Sista visan


Libretto/text

[1.] Till segels än min farkost går
Och lyfts på rastlös böljas rygg

[2.] Han sänder dig i dag sitt tack
För hvad du tog, för hvad du gaf