Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 2:dra delen. 31-57 [Songs and Ditties at the Pianoforte. 2nd Part. 31-57]

Print

31. Obesvarad kärlek
32. Farväl
33. Saknad
34. Gubben vid vägen
35. O kom - nej dröj
36. Skjutsgossen på hemvägen
37. Om natten
38. Dalkullevisa
39. Den moderlösa
40. Invaliden
41. I en ung flickas minnesbok
42. Am Aarensee
43. Får gå
44. Visa
45. Jungfrun i lunden
46. Apelgården
47. Sorg
48. Trohet
49. Sparfven
50. Friskt mod
51. Ack nej, ack nej, du vet det ej
52. Mån tro, jo, jo
53. Frieriet
54. Om aftonen
55. Varning
56. En vårdag
57. En sommardag

  • Year of composition: See the separate registration for each song included in the collection.
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: See the separate registration for each song included in the collection.
  • Dedication: See the separate registration for each song included in the collection.
  • Duration: Approx. 60-90 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1592
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

See the separate registration for each song included in the collection.


Libretto/text

See the separate registration for each song included in the collection.