Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 3:dje delen. 58-83 [Songs and Ditties at the Pianoforte. 3rd Part. 58-83]

Print

58. Bekännelse
59. I behåll
60. Afskedssång
61. Hjertats vaggsång
62. Fåfäng varning
63. "Bland viden i dalen djupa"
64. "Som mörka bäcken rinner"
65. Föresats
66. I Maj 1844
67. Till Sophie
68. En dagakarls visa
69. Vaggvisa
70. Den skeppsbrutne
71. Slåttervisa
72. Den öfvergifna
73. Ny kärlek
74. Flickan vid vattnet
75. Om hösten
76. Mitt lif
77. Dödgräfvarsång
78. Ur "Vårbetraktelser under sjukdom"
79. Vid en spegelklar sjö en sommarafton
80. Illusion
81. Hon skrifver
82. Aftonen
83. "Jag lefver väl som en dufva"

  • Year of composition: See the separate registration for each song included in the collection.
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: See the separate registration for each song included in the collection.
  • Dedication: See the separate registration for each song included in the collection.
  • Duration: Approx. 60-90 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1598
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

See the separate registration for each song included in the collection.


Libretto/text

See the separate registration for each song included in the collection.