Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 7:de och 8:de delen [Songs and Ditties at the Pianoforte. 7th and 8th part]. 146-190

Print

146. Reseintryck på isen mellan Sandhamn och Stockholm
147. Lifvets saga
148. Vår-rim
149. Segelsång
150. Bostället
151. Den gamle lotsen
152. Våren kommer
153. Min förtröstan
154. Skaldekonsten
155. Vinterfärd från Stockholm till Sandhamn
156. Resan
157. Neckrosen
158. Den första lärkan
159. + 160. Karin Månsdotters vaggvisa för Erik XIV
161. Sylvias visa
162. Det sägs
163. Hvar?
164. Spinnvisa
165. Ensamhet
166. Barnatro
167. Vårdagsgryning
168. Källsökaren
169. Flyktingen
170. Sken och ljus
171. På afstånd
172. Furien och engeln
173. Sågqvarnen
174. Vissna blommor
175. Sagorna
176. Regnbågen
177. Midsommarnatt
178. På nattlig is
179. På sveden
180. Klostergården
181. Aprilnarri
182. Fosterländsk sång
183. Vallhjons sång
184. Mitt läseri
185. Helsningssång
186. "Tyst, låts om ingenting"
187. Venez, mon enfant
188. Tonen
189. I barndomshemmets trädgård
190. Min mammas förklädsband

  • Year of composition: Nos 146-156 from 1860-1870, nos 157-190 from 1870-1880 (no. 185 probably from 1859); see the separate registration for each song included in the collection.
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: See the separate registration for each song included in the collection.
  • Dedication: See the separate registration for each song included in the collection.
  • Duration: Approx. 120-180 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1627
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

See the separate registration for each song included in the collection.


Libretto/text

See the separate registration for each song included in the collection.