Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

En sommarafton ("Öfver skogen, öfver sjön")

Print
  • Year of composition: 1863
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: A.F. Lindblad
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga Sånger för Mansröster, Första Delen. Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 2591
• Manskörprisma 1, AB Carl Gehrmans Musikförlag, C.G. 7029

Description of work

Larghetto A-flat major 6/8


Work comment

The version for mixed choir is a part of the collection 'Om – Gammalt och nytt'; see the separate post for this work.


Libretto/text

Öfver skogen, öfver sjön
du din slöja sänker,
milda skymning, och till bön
du denna stund oss skänker