Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Jägarsång ("Wilda, mäktiga Sinne, njut!") [Hunter's song]

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: [Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855)]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

(S.A.T.B.)

Location for score and part material

Handwritten choral score can be found in the collections of the Musik- och teaterbiblioteket (included in the Melodier, svenska ... för sop. alt. ten. och bas. N:o 17 [Melodies, Swedish ... for soprano, alto, tenor, and bass. No. 17])

Description of work

Vivace F major 6/8


Libretto/text

[1.] Wilda, mäktiga Sinne, njut!

[2.] Smattra, väckande Jägarhorn!

[3.] Qvällsol! [sic] blänk öfver Snövit fjärd!

[4.] Trötta jägaren Hemåt går