Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Drömmarne [The dreams]

Print

1. Stilla på himlen
2. De till dalens hyddor smyga
3. Till den gamles bädd de gå
4. Ännu en dröm
5. Och andra nu gå
6. Vid sin lampa tänkarn somnat
7. Lärkan i skyn
8. Med en barnbön på sin mun

 • Year of composition: The version for mixed choir and piano was published in 1859 (according to the Svenskt Biografiskt Lexikon)
 • Work category: Mixed choir and orchestra
 • Text author: Thekla Knös
 • Dedication: To I. A. Berg (according to Hirsch's edition of the version for mixed choir and piano)
 • First performed: 26 January, 1861 (according to the Svenskt Biografiskt Lexikon; referring to the version for mixed choir and piano)
 • Arrangement/revision: Critical edition by Daniel Hansson
 • Duration: Approx. 15-20 min
 • Detailed duration: 18'22 (according to the recording by the Mikaeli Kammarkör [Mikaeli Chamber Choir])

Instrumentation

3*.2.2.2 / 4.2.0.0 / timp / str
(picc)

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Levande musikarv, Stockholm 2022. Critical edition by Daniel Hansson.

Location for score and part material

Score and parts material can be found at the Musik- och teaterbiblioteket (Fru Magdalena Pettersons f. Grandinson Gåva 1929)
A score can also be found at the Royal Danish Library, Copenhagen

Description of work

1. Allegretto A major 6/8
2. Più vivo F major 2/4
3. Adagio A minor 2/4
4. Allegretto D major 6/8
5. Vivace B-flat major 2/4
6. Lento Assai - Allegro G major 3/2 - 4/4 (C)
7. Allegretto E major 3/4
8. Larghetto C major 4/4 (C)


Work comment

The work also exists in a version for mixed choir and piano. See separate post for that version.

No. 7 "Lärkan i skyn" and No. 8. "Med en barnbön på sin mund" [sic] also exist in a version for mixed choir a cappella (S.A.T.B.). See individual posts for those.


Libretto/text

1. Stilla på himlen molnen de segla lika som svanors skimrande tåg

2. De till dalens hyddor smyga, sakta, stilla

3. Till den gamles bädd de gå, Där i tysta ringar stå

4. Ännu en dröm, skämtande, öm, genom den dunkla, tigande kvällen

5. Och andra nu gå att ljuva barnet smeka

6. Vid sin lampa tänkarn somnat, trött av tvivlens tunga split

7. Lärkan i skyn står över byn. Redan en ärla trippar så snällt

8. Med en barnbön på sin mun har nu den lärde vaknat


Media files

Edition Swedish Musical Heritage

 • Scores
  Parts