Otto Lindblad (1809−1864)

"Orpheus [Orfevs] sjöng vid lutans toner"

Print
  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (sången publicerades i annan sättning 1846 av Wilhelm Hansen, Köpenhamn, i samlingen '9 Sånger')
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: "Ur Shakspeares [sic; Shakespeares] Henrik VIII. Övers. av C.A. Hagberg" (enligt nottrycket
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Solokvartett: sopran, alt, tenor, bas
Kör: S.A.T.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. 100 fyrstämmiga sånger, 1:sta samlingen, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1952]

Description of work

Andante - Un poco piu [sic] animato - Andante Dess-dur 3/4 - 4/4 (C) - 3/4


Work comment

Sången finns även i sättning för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Orpheus sjöng; vid lutans toner
fjällens snöbetäckta zoner
sänkte sig för skaldens sång