Otto Lindblad (1809−1864)

Svenska kungssången / Hymn till konungen ("Ur svenska hjärtans djup en gång")

Print
  • Year of composition: Troligen 1844 (sången publicerades i annan sättning 1846 av Wilhelm Hansen, Köpenhamn, i samlingen '9 Sånger')
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: C. W. A. [C.V.A.] Strandberg
  • First performed: "Hymn i anledning af Sveriges och Norges konung Oscar den förstes uppstigande på thronen. Vid studentfesten i Lund den 5 december 1844. Lund 1844" (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

• Svenska Skolkvartetten. 100 fyrstämmiga sånger, 1:sta samlingen, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1952]
• Svenska Skolkvartetten. Andra samlingen, 100 fyrstämmiga sånger, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1946]

Description of work

Maestoso B-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Ur svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång,
som går till kungen fram!
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
du folk av frejdad stam!