Otto Lindblad (1809−1864)

Vårsång ("Glad såsom fågeln i morgonstunden")

Print
  • Year of composition: Troligen 1840-talet
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Herman Sätherberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. 100 fyrstämmiga sånger, 1:sta samlingen, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1952]

Description of work

Marsch B-dur - Ess-dur - B-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separat registrering av denna.

Dikten är även tonsatt av Prins Gustaf; se separat registrering av den versionen


Libretto/text

Glad såsom fågeln i morgonstunden
hälsar jag våren i friska natur'n [sic]