Otto Lindblad (1809−1864)

Marsch. ("Ur Ossians dunkla sagowerld [sic]")

Print
  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: [G. Nyblæus]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Harmonia. Samling af firestemmige Mandskor udgivne af Erik Hoff. Første Bind, første Hefte, Udgiverns Forlag, Christiania (Oslo) 1868

Description of work

(tempobeteckning saknas) D-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Ur Ossians dunkla sagovärld
ditt Oscars namn emot oss klingar