Otto Lindblad (1809−1864)

Serenad ("Ren [Re'n] släckt är lampan i min flickas kammar")

Print
  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Johan Ludvig Runeberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

[T.T.B.B.]

Examples of printed editions

Lindblad O: Valda Mansqvartetter (nr 17)

Description of work

Andantino Ess-dur 3/4


Libretto/text

Ren [sic] släckt är lampan i min flickas kammar [sic];
Ett blodrödt [sic] månsken blott på rutan flammar 


Media files

References

  • Vocal scores