Bo Linde (1933-1970)

Print

Denne tonsättares verk skyddas fortfarande av upphovsrätten och ingår därför inte i Levande Musikarvs utgivning. För mer information om liv och verk hänvisar vi till Svensk Musiks hemsida.

-

Bibliography

Persson, Göran: Bo Linde (KMA 2013)

Summary list of works

---


Works by Bo Linde

There are no works by the composer registered