Ferdinand Lindgren (1899-1984)

Ferdinand Lindgren, född 1899, död 1984. Militärmusiker och tonsättare

Under uppbyggnad

Summary list of works

Marscher, kantater, mm


Works by Ferdinand Lindgren

There are no works by the composer registered