Albert Löfgren (1872−1930)

Elfsborgslåtar visor och danser

Print
  • Year of composition: Stockholm 23 November 1908 according to the autograph
  • Work category: Orchestral works in several movements
  • Duration: Approx. 10-15 min

Instrumentation

2*.2*.2.2 / 4.2.3.0 / timp, perc / str
(picc, cor angl)

Examples of printed editions

For piano in: Elkan & Schildknecht, Stockholm n.d.

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

1. [Soldatvisa:] Allegro A major 2/4
2. Vals: D major 3/4
3. Gånglåt från 'Fristad': Crotchet = 116 G major 2/4
4. Visa: Långsamt med uttryck A minor 2/4
5. Visa, Knallen och Viran: Ej för långsamt, Med enkelt föredrag F major 2/4
6. Gammal soldattrall från Elfsborgs regemente: B-flat major 2/4
7. Slängpolska: F major 3/4
8. Friarvisa från Knallebygden: Raskt och hurtigt F major 2/4