August Lundh (1838−1916)

Preludium och Fuga för orgel

Print

Preludium
Fuga

  • Year of composition: tillkomstår osäkert
  • Work category: Organ
  • Duration: 4 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Autografsamlingen

Description of work

Allegretto Ess-dur 4/4 (C)