Hildor Lundvik (1885-1951)

Verlaine-stämning

Print
  • Year of composition: 1937
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Vilhelm Ekelund
  • Dedication: To Kurt Atterberg
  • Duration: 3 min
  • Detailed duration: 2'36'' (Radio Choir)

Examples of printed editions

Nordiska musikförlaget, ed. no. NMS 1635

Description of work

Andante espressivo no key signature 4/4 (C)


Libretto/text

Det regnar över staden, det regnar tyst och sakta på gatans tysta hus. Från mjukt beslöjad himmel igenom skymningen silar ett milt och dämpat ljus. O, denna veka, stilla vårkvällsmelankoli och regnets sakta sus. Mitt hjärta gråter tyst.