Hildor Lundvik (1885-1951)

Liv och oförgänglighet

Print
  • Year of composition: At the latest in 1941 (year of print)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Psalter 114:6
  • Dedication: To Håkan Ljunge
  • Duration: 2 min

Examples of printed editions

Nordiska musikförlaget, ed. no. NMS 1969

Description of work

Andante espressivo E major 3/4


Libretto/text

Liv och oförgänglighet har du fört i ljuset, att jag till din salighet blicka må ur gruset. O så vill jag städse dit upp från jorden blicka, och med allvar och med flit mig för himlen skicka. Liv och oförgänglighet har du fört i ljuset.