Lars Gustaf Malmberg (1802-1835)

Print

Född i Hovförsamlingen, Stockholm, 4 augusti 1802, avliden i Katarina församling (Stockholm) 15 juli 1835. Enligt uppgift i Samlaren (1933) studerade han i Uppsala, "försökte blifva prest i Erkestiftet [sic], hvilket ej lyckades, desslikes i Strengnäs stift". /.../ Han lär ha varit känd som skicklig tecknare och porträttör men måste ... närmast betecknas som en begåvad dilettant".
Nämnd i Carl Nissers Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog, Stockholm 1943.

Under uppbyggnad

Bibliography

Nisser, Carl: Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog (Stockholm, 1943)
Artikel av Henry Olsson ingående i Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning. Uppsala (1933)

Summary list of works

Stycken för stråkkvartett (Andante C-dur, Ouverture C-dur [arr], Vals [arr])


Works by Lars Gustaf Malmberg

There are no works by the composer registered