Nils Malmberg (1872−1945)

Soldatsång

  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Verner von Heidenstam
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", s. 118-120. Ljus' förlag, Stockholm, 1900. Valentin meddelar att sången "Har ej varit tryckt förut".

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Hurtigt G-dur 4/4 (C), 37 takter, Lento, 1 takt, totalt 38 takter


Libretto/text

Soldatsång

Slå trumman, pojkar! Framåt, gå på!
Hurra för Sverige och kungen!
Hurra för riksdan, där gubbarna stå
och knacka med klubban och hjässorna klå
och hosta och titta i taket, det grå,
för de få släppa till pungen!

Men gäller det stupa för folk och kung
och färga med blod en drifva,
då blir man ej vägd som en penningepung,
då duger man nog både gammal och ung.
Rätt så, kamrater! Stäm upp och sjung!
Ett folk det vilja vi blifva.

Vi vilja blifva en örn som törs tryggt hvila i eget rede.
Låt åskorna rulla, när trumman rörs,
där bland hällarna grå vår fana förs!
Vi vilja blifva ett folk som hörs den dag det ryter i vrede!