• Year of composition: At the latest in 1949 (year of print).
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Sigfrid Siwertz
  • Duration: 3 min
  • Detailed duration: 3´25 (Solveig Ågrens kammarkör)

Examples of printed editions

Gehrmans musikförlag, ed. no. CG 4334

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Molto tranquillo E minor 4/4, 2/4, 3/4


Libretto/text

Vid låga stränder drömma vi den milda sorgens träd, men djupens flöden strömma i den spröda stammens ved. När gryningsfläktar svala kysst de bleka gräsens hår och ljusets vita dvala tyst en stråles hälsning når, vi gråta dagg bland strömmens säv och våra kronor bli för vandrarns syn till drömmens väv med smärtans pärlor i.