Carl Abraham Mankell (1802−1868)

Påskhymn ("Du död! hvar är din udd?")

Print
  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Ny Hymnsamling utgifven af Fredrik Hjort och H. Kabner, Oscar Isacsons Boktryckeri, Göteborg (1903)

Description of work

Något fort B-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Du död! hvar [sic] är din udd?