Hjalmar Meissner (1865−1940)

I Skogen ur På Landet. Fem tonsättningar för piano

Print
  • Year of composition: tillkomstår osäkert
  • Work category: Piano
  • Duration: 1 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Autografsamlingen

Description of work

Allegretto F-dur 2/4