Jean Fredrik Henrik Meyer (1822-1893)

Print

Johann (Jean) Fredrik Henrik Meyer (även stavningen Mejer förekommer; ursprungligen Johann Friedrich Heinrich Meyer) föddes i Hamburg den 26 februari 1822. Avled i Tyska S:ta Gertruds församling (Stockholm) den 26 mars 1893. Violinist i Hovkapellet 1848-52 och 1861-65, konsertmästare 1866-82.

Under uppbyggnad

Bibliography

Dahlgren, F(redrik) A(ugust)Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863 och Kongl. theatrarnes personal 1773-1863 med flera anteckningar. Norstedt. Stockholm (1866)
Norlind, Tobias & Trobäck, Emil: Kungl. Hovkapellets historia 1526-1926: minnesskrift. Wahlström & Widstrand, Stockholm (1926)
Höijer, J. Leonard: Musik-lexikon omfattande den theoretiska och praktiska tonkonsten, biographier öfver de förnämste in- och utländske musikförfattare, tonkonstnärer och dilettanter, som med utmärkelse idkat eller befordrat denna konst, beskrifningar öfver äldre och nyare instrumenter m.m. beträffande musik samt af natur att kunna lexikaliskt behandlas / efter de nyaste och tillförlitligaste källor utarbetadt af J. Leonard Höijer. Abr. Lundquist, Stockholm (1864), sid 49

Summary list of works

Under uppbyggnad


Works by Jean Fredrik Henrik Meyer

There are no works by the composer registered