Göran Peter Möller (1824-1908)

Född 1824 i Västra Ingelstad, Malmöhus län, död 1908 i Norrköping. Studerade vid Musikkonservatoriet 1847, 1849-50 violinist i Kungl. Hovkapellet, därefter kapellmästare vid Ellforska teatersällskapet. Musikdirektör för Norrköpings stad 1851. Mångsidigt verksam i Norrköpings musikliv, bl a som ledare för Möllerska orkestern. Drivande kraft i Musikaliska sällskapet i Norrköping.

Under uppbyggnad

Bibliography

Allberg, Th.: Minnesskrift i anledning av Musikaliska sällskapets i Norrköping 100-åriga tillvaro. Norrköping (1928)

Sources

Norrköpings stadsmuseum, Musik- och teaterbiblioteket

Summary list of works

Orkesterverk, sånger, m m. Mest kända verk är sången "En liten fågel satt en gång" (text. Mathilda Langlet)


Works by Göran Peter Möller

There are no works by the composer registered