John (Theodor/Teodor) Morén (1854-1932)

Femton hymner och motetter [Fifteen hymns and motets]

Print
  • Year of composition: 1925-29 (according to the Svenskt Biografiskt Lexikon); 
see individual posts for each song
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: See individual posts for each song
  • Duration: Approx. 15-20 min
  • Detailed duration: See individual posts for each song

Solo voices/choir

See individual posts for each song

Examples of printed editions

A. B. Nordiska Musikförlaget, N.M.S. 813-827 (copyright 1932); see individual posts for each song

Description of work

See individual posts for each song


Work comment

The collection includes:
1. Oss är fött ett barn. Juldagen
2. Jag sjunga vill min julesång. Vid julbönen i kyrkan eller familjen
3. O Jesu, Du Guds rena Lamm. Långfredagen
4. O påskafröjd, o segerbud. (Chorale set for choir) Påskdagen
5. Ingen, så ditt ord oss lär. (Chorale set for choir) Mikaelidagen
6. O, hur sälla äro ej de fromma. Allhelgonadagen
7. Fördenskull, Jesu, led du mig
8. Herre, gå ej till doms. Botdagen, Nyårsafton
9. Med tacksam röst och tacksam själ. (Chorale set for choir) Nyårsdagen eller vid födelsedagsfirning
10. Herre Jesu, herde god. Vid ungdomens första nattvardsgång
11. Vårt hus, o Herre, färdigt står. Vid invigning av församlingshus
12. Herren är min herde. Davids 23:e psalm [Book of Psalms 23, Old Testament]
13. Så bida ej i fjärran. Vid församlings- eller diakonihögtid
14. Fridsriket kommer
15. Fader vår

See individual posts for each song


Libretto/text

Se separat registrering av respektive sång