John (Theodor/Teodor) Morén (1854-1932)

Jul [Christmas] ("Till jord, som låg i natt så lång") from Motetter och hymner [Motets and hymns]

Print
  • Year of composition: 1918 (according to the Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: John Morén. Jul [Christmas], 1918 (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

John Morén. Motetter och hymner [Motets and hymns], Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, S. K. D. B. 19 (1924)

Description of work

Moderato E major - E minor - E major alla breve


Work comment

The collection includes:

Allas ögon vänta efter dig
Ave crux
Ave verum corpus
De som med tårar så
Dig lyft, min själ
En stjärna gick på himlen fram
För alla helgon
Halleluja! Herren vår Gud
Herre Gud, må dina ögon
Honom, som förmår att göra
I helig, signad julekväll
I världen haven I tvång
Jag är världens ljus
Kommen, låtom oss gå upp till Herrens berg
Loven Gud i hans helgedom
Med Simeon jag far i frid
När livet skall upphöra
O mänskor, vänden om till Gud
Saliga äro de döda
Säg, vad är den frommes död
Till jord, som låg i natt så lång
Uti en krubba Jesus låg
Var och en som dricker av detta vatten
Veni, Sancte Spiritus
Villigt kommer ditt folk

See individual posts for each song 


Libretto/text

1. Till jord, som låg i natt så lång,
Du kom, o Jesusbarn en gång

2. Dock ligger världen sänkt i nöd,
Hon tärs av oro, hat och död 

3. Till dig, o Jesu, står vår tröst.
Du läker än ett sargat bröst