John (Theodor/Teodor) Morén (1854-1932)

Guds lov i sång och "psaltarespel" ("Loven Gud i hans helgedom") from Motetter och hymner [Motets and hymns]

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (about 1917-1923)
  • Work category: Mixed choir and instruments
  • Text author: From Book of Psalms 150, Old Testament
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

org

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

• John Morén. Motetter och hymner [Motets and hymns], Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, S. K. D. B. 19 (1924)
• Music appendix to Sångarbladet (publication for choirs within The Mission Covenant Church of Sweden), no. 4, 1929

Description of work

(no time signature) - Maestoso A major 4/4 (C)


Work comment

Originally composed for an organ inauguration, later included in 'Vesper vid kyrkosångsfest' ['vesper at a church song festival']. Can also be sung at any sacred festive occasion (according to the printed music)

The collection includes:

Allas ögon vänta efter dig
Ave crux
Ave verum corpus
De som med tårar så
Dig lyft, min själ
En stjärna gick på himlen fram
För alla helgon
Halleluja! Herren vår Gud
Herre Gud, må dina ögon
Honom, som förmår att göra
I helig, signad julekväll
I världen haven I tvång
Jag är världens ljus
Kommen, låtom oss gå upp till Herrens berg
Loven Gud i hans helgedom
Med Simeon jag far i frid
När livet skall upphöra
O mänskor, vänden om till Gud
Saliga äro de döda
Säg, vad är den frommes död
Till jord, som låg i natt så lång
Uti en krubba Jesus låg
Var och en som dricker av detta vatten
Veni, Sancte Spiritus
Villigt kommer ditt folk

See individual posts for each song


Libretto/text

Loven [sic] Gud i hans helgeom!
Loven honom med basuna [sic] klang!