John (Theodor/Teodor) Morén (1854-1932)

"För alla helgon" ["For all saints"] from Motetter och hymner [Motets and hymns]

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (about 1917-1923)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: [William Walsham How, translated into Swedish by Nathan Söderblom; no. 171 in the Swedish hymnal of 1986]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

John Morén. Motetter och hymner [Motets and hymns], Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, S. K. D. B. 19 (1924)

Description of work

Maestoso G major 4/2


Work comment

For All Saints' Day and at funerals (according to the printed music)

The collection includes:

Allas ögon vänta efter dig
Ave crux
Ave verum corpus
De som med tårar så
Dig lyft, min själ
En stjärna gick på himlen fram
För alla helgon
Halleluja! Herren vår Gud
Herre Gud, må dina ögon
Honom, som förmår att göra
I helig, signad julekväll
I världen haven I tvång
Jag är världens ljus
Kommen, låtom oss gå upp till Herrens berg
Loven Gud i hans helgedom
Med Simeon jag far i frid
När livet skall upphöra
O mänskor, vänden om till Gud
Saliga äro de döda
Säg, vad är den frommes död
Till jord, som låg i natt så lång
Uti en krubba Jesus låg
Var och en som dricker av detta vatten
Veni, Sancte Spiritus
Villigt kommer ditt folk

See individual posts for each song


Libretto/text

1. För alla helgon, som i kamp för tron
Stått fast mot världen ocn nått himlaron

2. O höga samfund, helgon av vår släkt,
Skum är vår stråt. För Er har morgon bräckt

3. Blir dagen tung och själens möda lång
Tyst! hör, i fjärran tonar segersång