John (Theodor/Teodor) Morén (1854-1932)

Sv. ps. [Swedish hymnal] 487 ("Ack, att jag dit ur sorg och strid må komma") [tune from Västergötland]

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (the song was first published no later than 1897)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Elsa Andersdotter [sic; refers to Ella Andersdatter]; translated into Swedish by Olaus Forsselius 1668, edited and abridted by Johan Olof Wallin 1819
  • Arrangement/revision: Setting by J. Morén; the tune in this form was written down by B. Norén after people in Västergötland (according to the printed music)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm [A collection of choral pieces and quartets for men's voices on the mandate of the board of the Swedish Y.M.C.A., collected and published by Hugo Lindqvist, cantor at Maria Church, Song leader at the Y.M.C.A. in Stockholm], Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (No ed. no.) [1897]

Description of work

(no time signature) B minor 3/4


Work comment

The psalm's number 487 refers to the Swedish hymnal of 1819. Its number in the hymnal of 1986 is 325.


Libretto/text

[Verses 1-5 are missing]

6. Ack att jag dit ur sorg och strid må komma,
Där Gud församlar i sin frid de fromma!

7. Beredd håll mig, o Jesu Krist, att vänta 
Din ljufva [sic] ankomst, när du sist vill hämta