John (Theodor/Teodor) Morén (1854-1932)

Sv. ps. 265 i gammalrytmisk form [Swedish hymnal 265 in old rhythmic form] ("Dig vare lof och pris, o Krist!")

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (the song was first published no later than 1897)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Arrangement/revision: Old Gregorian melody set by J. Morén" (according to the printed music)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B., T.T.B.B.B.

Examples of printed editions

Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm [A collection of choral pieces and quartets for men's voices on the mandate of the board of the Swedish Y.M.C.A., collected and published by Hugo Lindqvist, cantor at Maria Church, Song leader at the Y.M.C.A. in Stockholm], Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (No ed. no.) [1897]

Description of work

Slow D major [4/4 (C)]


Work comment

The psalm's number 265 refers to the Swedish hymnal of 1819


Libretto/text

1. Dig vare lof och pris, o Krist!
Välsignad denna dag förvisst!

2. Dig lofva helga änglars kor [sic]
Och himlars här med glädje stor

3. Ditt folk, o Herre, lofvar dig,
Din brud af hjärtat gläder sig