Melcher Myrberg (1825-1917)

Hymn ("Dig allsmäktige Herre vare lof och pris")

Print
  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531

Description of work

Andante B-dur 4/4 (C)


Work comment

Tonsättarens namn stavas 'Myhrberg' i Abr. Lundquists notutgåva [1897].


Libretto/text

Dig allsmäktige Herre vare lof och pris,
vårt skydd, vårt beskärm, barmhertig [sic], vis!