Johann Gottlieb Naumann (1741−1801)

"Ädla skuggor, vördade fäder" [Hymn ur operan 'Gustaf Wasa']

Print
  • Year of composition: 1786
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Johan Henric Kellgren
  • Arrangement/revision: Otto Olsson (senast 1932)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Soloröst: bas
Kör: T.T.T.B.B.

Examples of printed editions

Sånger för manskör nr 59, Elkan & Schildknecht, Emil Carelius, E. C. 788 (copyright 1932)

Description of work

Andante Dess-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i andra sättningar. Se vidare separata registreringar av respektive version.


Libretto/text

Ädla skuggor, vördade fäder,
Sveriges hjältar och riddersmän!