Johann Gottlieb Naumann (1741−1801)

Hymn. Aria med Chör ur Operan Gustaf Wasa ("Ädla skuggor, vördade fäder")

Print
  • Year of composition: 1786
  • Work category: Male choir with solo voice(s) and instrument
  • Text author: Johan Henric Kellgren
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

pno

Solo voices/choir

Soloröst: tenor
Kör: T.T.B.

Examples of printed editions

Frans Svanström, No. 5 (Ed. nr. saknas; Stentryck av J. L. Ebeling, Stockholm)

Description of work

Andante Ess-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i andra sättningar. Se vidare separata registreringar av respektive version.


Libretto/text

Ädla skuggor, vördade fäder,
Sveriges hjeltar [sic] och Riddersmän!