Leo Nilsson (1939-)

Print

The composer is responsible for the content on this page.

Född i Malmö. Studier vid Kgl.Musikhögskolan i Stockholm 1958-1964. Solistutbildning i piano, högre organistexamen, musik- pedagogiskex. tonsättarstudier för Ingvar Lidholm, Karl-Birger Blomdahl, Györgi Ligeti, studier i Paris bl.a. vid GRM för Pierre Schaeffer. Verksam vid EMS  Fylkingen, Andromeda, egen studio-Studio Viarp. För verkförteckning och vidare information se FST, STIM, Svensk Musik. 

-se ovan-

Publications by the composer

LN utgav 2014 boken MUSIKENS VÄSEN på Themis förlag, Sthlm. -
en personlig betraktelse över "Musikens evolution".

Bibliography

Leo Nilsson undervisade vid kompositionsinstitutionen
på Kgl Musikhögskolan under åren 1981 - 2000.
LN. har också bedrivit undervisning vid Skoldirektionen och Musikgymnasiet i Sthlm.

Summary list of works

-LN har arbetat med såväl instrumentalmusik som elektroakustisk musik. Detta som rent musikaliska uttryck men också i relationer till film, bild, dans, teater, installationer, utställningar och skulptur. LN räknas till en av pionjärerna för den elektro-akustiska musiken i Sverige. Se verkförteckning hos STIM .


Works by Leo Nilsson

There are no works by the composer registered