Preben Nodermann (1867-1930)

Du tålig var

  • Year of composition: 1905
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Psalm 72: v. 4,6 from 1822 year's psalm book.
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: Around 2 min.

Examples of printed editions

Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, Stockholm

  • Location autograph: Sveriges Radios Musikbibliotek

Description of work

Andante A minor 4/4


Libretto/text

Du tålig var till smädlig död, ja, intill korsets pina. Ett lamm du dig åt bödlar bjöd, du flyddes av de dina. Nu i ditt helga, milda namn böjs varje knä; och himlens hamn åt mänskor du förvärvat.

Befästa oss uti din tro, din lära, ditt exempel! Din Ande låt i hjärtat bo, och gör det till ditt tempel, att vi åt Gud, som du det bjöd, må säga så i liv och död: Ske, Fader, blott din vilja!