Johan Erik Nordblom (1788−1848)

Fäderneslandet ("Härliga land")

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Johan Vilhelm Berger
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Manskvartetten, I häftet, M. C. Aaröes förlag (Göteborg), M. C. AA. 1
• 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Första delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2591

Description of work

Andante con moto, maestoso F-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

1. Härliga land,
Frihetens stamort på jorden!
Hell dig, du drottning i Norden!
Fädernesland! 

2. Härtat i brand
flammar för fädernesdygder;
hell dina fridsälla bygder,
fädernesland! 

3. Fast är ditt band
knutet bland urgamla fjällar;
hell dina dalar och hällar,
fädernesland!