Johan Erik Nordblom (1788−1848)

Vin och Kärlek ("Ack! huru ömma, glada och sälla")

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: P. D. A. Atterbom
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]

Description of work

Allegretto grasioso [sic] F-dur 3/8


Libretto/text

V. 1. Ack! huru ömma, glada och sälla

V. 2. Icke cypresser, rosor bekransa

V. 3. Glasernas [sic] muntra klingklang sig blanda