Johan Erik Nordblom (1788−1848)

Bergvandraren ("Jag står på Alpens höjd")

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Location for score and part material

Handskrivet körpartitur finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar (i Melodier, svenska ... för sop. alt. ten. och bas. N:o 6)

Description of work

Maestoso C-dur 4/4 (C)


Libretto/text

[1.] Jag står på Alpens höjd;
Dof [sic], mullrar under mig 

[2.] Min gång är djerf [sic];
Är banans fria rymd

[3.] Der [sic] bor i himmelskt ljus
Det hopp, som klarna skall