Johan Erik Nordblom (1788−1848)

Vid Oskarsfesten [Oscarsfesten 1818] ("Se dimman hjälfver sig från fjellets topp")

  • Year of composition: Troligen 1818
  • Work category: Male choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Location for score and part material

Handskrivet körpartitur finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar

Description of work

(tempobeteckning saknas) B-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Se dimman hvälfver [sic] sig från fjellets topp
och flyr med bäfvan till de mörka hafven [sic]