Johan Erik Nordblom (1788−1848)

"O Prins, du går från kungasalen"

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Location for score and part material

Handskrivet körpartitur finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar (i Samling af mansröster; Manskv. 317 nr 12)

Description of work

Moderato D-dur 4/4 (C)


Libretto/text

O Prins, du går från kungasalen,
Och lemnar [sic] majestätets tvång